Aldozovoelgyi-Drotos Kalosca

born: 13.07.2015

Pedigree

HD-A

ED - frei

VAV

TSZ

Vizsladatabase